Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.338.629
Đang online: 56
[ Đăng ngày: 03/12/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Về thời gian mở cửa phục vụ Bạn đọc do nhà Trường không tổ chức học tập trung
để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

         Căn cứ Công văn số 1368/ĐHNH-VP ngày 02/12/2020 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Về việc tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 13/12/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV); Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc thời gian mở cửa phục vụ như sau:

        1. Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc theo giờ hành chính:

           Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/12/2020 đến hết ngày 13/12/2020:

             - Thứ 2 đến thứ 6:

               * Buổi Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’

               * Buổi Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’

        2. Sau ngày 13/12/2020, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

        Trân trọng.

        * Ghi chú: Trong thời gian trên, Bạn đọc đang mượn sách không cần phải đến Thư viên gia hạn sách, đồng thời không phải chịu phạt trễ hạn.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn
CÁC TIN KHÁC