Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.564
Đang online: 11
[ Đăng ngày: 29/07/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc di dời Thư viện Quận 1 về cơ sở 56 Hoàng Diệu II – Thủ Đức, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc về thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

         1. Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019

         2. Từ ngày 05/8/2019, Thư viện mở cửa phục vụ theo giờ hành chính:

                  * Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30

                  * Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

                  * Thứ Bảy, Thư viện đóng cửa.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC