Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1643404
Đang online: 73
[ Đăng ngày: 08/06/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 24/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc dùng thử Cơ sở dữ liệu điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI)

         Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI) về việc chia sẻ nguồn tài nguyên điện tử, Thư viện thông báo đến toàn thể GV, CBCNV, học viên, sinh viên truy cập dùng thử các CSDL với nội dung sau:

          1) Địa chỉ truy cập: http://cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/

          2) Nội dung truy cập:

         - CSDL ProQuest:

                  https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

         - CSDL SpringerLink:

                  https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

         - CSDL Tạp chí chuyên ngành Tiếng Việt:

                  http://cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

         3) Tài khoản/Mật khẩu: buh/buh

         4) Thời hạn dùng thử : Từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 22/6/2018

         Trong thời gian dùng thử, Thư viện rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý GV, CBCNV, học viên và sinh viên về hình thức, chất lượng, tiện ích của các CSDL điện tử này để làm cơ sở phân tích, đánh giá và trình Ban Giám hiệu xem xét trong việc quyết định đầu tư trong tương lai.

         - Phiếu phản hồi thông tin: https://goo.gl/forms/vYFMkXzrphhkWFcn2

         - Thời gian nhận thông tin phản hồi đến hết ngày: 25/6/2018.

         - Hướng dẫn sử dụng:

                  Hướng dẫn tra cứu CSDL PROQUEST

                  Hướng dẫn tra cứu CSDL SPRINGER

                  Hướng dẫn tra cứu CSDL Tiếng Việt

          Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV (để s/d);
- Website TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC