Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.214.476
Đang online: 65
[ Đăng ngày: 20/04/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc không tiếp Bạn đọc tại Thư viện trong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

         Thực hiện Công văn số 318/ĐHNH-VP của Hiệu trưởng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 286/TB-ĐHNH ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc bố trí một số hoạt động của khối quản lý, phục vụ đến hết ngày 03/5/2020.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo:

- Không tiếp Bạn đọc tại Thư viện đến hết ngày 03/5/2020.

- Sau ngày 03/5/2020, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường; Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

          Trân trọng!

          * Ghi chúTrong thời gian trên, Thư viện không tính phạt trễ hạn.

          Nếu cần hỗ trợ Bạn đọc vui lòng liên hệ:

1. Ông Vũ Tiến Đức – ĐT: 0914.242.615 Email: ducvt@buh.edu.vn

2. Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919.194.940 Email: toanlv@buh.edu.vn

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC