Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.624
Đang online: 20
[ Đăng ngày: 13/09/2014 ]

CHÍNH SÁCH CHO MƯỢN TÀI LIỆU
(Theo Nội quy Thư viện)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham khảo tài liệu, theo Nội quy Thư viện từ ngày 14 tháng 9 năm 2014 cụ thể chính sách cho mượn và gia hạn tài liệu theo các đối tượng như sau:

Nhóm đọc giả Tiền ký quỹ Số sách mượn tối đa (cuốn) Thời hạn mượn (ngày) Thời gian gia hạn (ngày) Số lần gia hạn
Sinh viên hệ Chính quy
Không bắt buộc
3
10
10
2
Sinh viên Chương trình Hợp tác quốc tế
Không bắt buộc
3
10
10
2
Giảng viên CBCNV Trường
Không bắt buộc
5
30
30
2
Cán bộ ngành Ngân hàng
Bắt buộc
3
10
10
2
Sinh viên hệ Tại chức
Bắt buộc
3
10
10
2
Sinh viên hệ Cao học - NCS
Không bắt buộc
3
10
10
2
Sinh viên hệ Liên thông - Bằng 2
Không bắt buộc
3
10
10
2

Chi tiết xem Nội quy Thư viện
CÁC TIN KHÁC