Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.214.381
Đang online: 55
[ Đăng ngày: 30/03/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về giờ mở cửa phục vụ Bạn đọc trong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

         Căn cứ Thông báo số 262/TB-ĐHNH ngày 25/3/2020 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung tại Trường từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV) gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc thời gian mở cửa phục vụ như sau:

         1. Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc theo giờ hành chính:

Thời gian: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020:
  • Thứ 2 đến thứ 6:

* Buổi Sáng : Từ 07h30'  đến 11h30'

* Buổi Chiều : Từ 13h00'  đến 17h00'

2. Sau ngày 19/4/2020, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường; Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

         Trân trọng!

               * Ghi chú: Trong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung, Bạn đọc không phải chịu phạt trễ hạn.

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC