Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525809
Đang online: 57
[ Đăng ngày: 27/07/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 29/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ trong đợt hè năm học 2015 -2016

         Căn cứ chủ trương của Đảng ủy – Ban Giám hiệu về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước trong Nhà trường;

         Căn cứ Tờ trình ngày 25/7/2016 của Thư viện về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ trong đợt hè năm học 2015 -2016.

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

        1) Từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 04/9/2016, Thư viện chỉ mở cửa phục vụ Quý bạn đọc trong giờ hành chính. Tạm ngưng phục vụ buổi tối và ngày thứ Bảy.

         2) Ngày 05/9/2016, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ bình thường theo Nội quy.

         Lý do: Tập trung nhân lực làm công tác nghiệp vụ, chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017 và thực hành tiết kiệm.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Phát để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC