Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.338.681
Đang online: 53
[ Đăng ngày: 08/12/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số 35/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký sử dụng CSDL Thomson Reuters Eikon-Datastream

         Nhằm hỗ trợ giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM trong việc đăng ký sử dụng và khai thác CSDL Thomson Reuters Eikon – Datastream phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chỉ mua 01 (một) tài khoản nên việc truy cập và khai thác đồng thời ở 2 cơ sở là không thực hiện được. Vì vậy, Thư viện thông báo đến toàn thể Bạn đọc về cách thức đăng ký như sau:

        Bước 1: Truy cập Biểu mẫu đăng ký theo đường dẫn:

                     https://forms.gle/VdAS6AhGmCAuJXJ98

        Bước 2: Truy cập Danh sách đăng ký để tham khảo và lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp theo đường dẫn:

                     https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO9NwvQ5GayhEvS9JhPJ5ye28cyXA2DTbBDRbmq9puI/edit#gid=479616615

        Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấn “Gửi”.

        Để việc sắp xếp đạt hiệu quả, thuận lợi cho Bạn đọc, đồng thời có sự phối hợp tốt giữa Thư viện và Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; chúng tôi rất mong quý Bạn đọc thực hiện theo hướng dẫn.

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn
CÁC TIN KHÁC