Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250489
Đang online: 344
[ Đăng ngày: 25/04/2015 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 11/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

          Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu về việc tổ chức buổi họp liên quan đến hoạt động thư viện vào chiều ngày 27/4/2015. Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

         1) Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi chiều và tối, ngày thứ Hai (27/4/2015).

         2) Thư viện nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 theo thông báo chung của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

         Thời gian: Từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Phát để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC