Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 4.909.110
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 24/02/2021 ]

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT
Họ Tên Bộ phận Trình độ Liên hệ
1
Trần Vĩnh Nguyên Giám đốc
Thạc sỹ nguyentv@buh.edu.vn
2
Lê Văn Toàn Phó Giám đốc Thạc sỹ toanlv@buh.edu.vn
3
Dương Thị Chính Lâm Biên mục Nghiên cứu sinh lamdtc@buh.edu.vn
4
Hồ Lê Anh Tuấn Biên mục Cử nhân tuanhla@buh.edu.vn
5
Trịnh Thanh Hương Lưu hành Trung cấp huongtt@buh.edu.vn
6
Tô Thị
Hường Lưu hành Cử nhân huongtt@buh.edu.vn
7
Phạm Thị Huyền Lưu hành Cử nhân huyenpt@buh.edu.vn
8
Trần Thị Lộc Lưu hành Thạc sỹ loctt@buh.edu.vn
9
Nguyễn Thị Phương Nam Lưu hành Trung cấp namntp@buh.edu.vn
10
Lê Thị Hồng Tâm Lưu hành Thạc sỹ tamlth@buh.edu.vn
11
Nguyễn Thị Thu Lưu hành Cử nhân thunt@buh.edu.vn
12
Đặng Thị Thu Vân Hành chính Thạc sỹ vandtt@buh.edu.vn
CÁC TIN KHÁC