Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.214.423
Đang online: 72
[ Đăng ngày: 31/03/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm đóng cửa Thư viện trong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

         Căn cứ Thông báo số 285/TB-ĐHNH ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc không tổ chức học tập trung đối với học viên, sinh viên tại Trường đến ngày 03/5/2020;

         Căn cứ Thông báo số 286/TB-ĐHNH ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc bố trí một số hoạt động của khối quản lý, phục vụ đến ngày 03/5/2020;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc Thư viện sẽ tạm đóng cửa, thời gian cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 19/4/2020

- Sau ngày 19/4/2020, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường; Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

          Trân trọng!

          * Ghi chúTrong thời gian nhà Trường không tổ chức học tập trung, Thư viện không tính phạt trễ hạn. Nếu cần hỗ trợ Bạn đọc vui lòng liên hệ:

1. Ông Vũ Tiến Đức – ĐT: 0914.242.615 Email: ducvt@buh.edu.vn

2. Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919.194.940 Email: toanlv@buh.edu.vn

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC