Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.601
Đang online: 24
[ Đăng ngày: 05/06/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số: 28/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Hội thảo tập huấn “Bảo đảm thông tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên”

         Cục Thông tin KH&CN quốc gia là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN, là đầu mối phát triển nguồn tin KH&CN cho cả nước phục vụ quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã mua quyền truy cập tới các CSDL KH&CN hàng đầu thế giới như ScienceDirect, IEEE, Springer Nature, ProQuest Central, ACS, Scopus, Web of Science,…, đồng thời xây dựng các CSDL công bố KH&CN Việt Nam và CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam. Đây là bức tranh toàn cảnh về hiện trạng KH&CN trong nước và quốc tế.

         Nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường đại học, viện nghiên cứu tiếp cận thông tin KH&CN nhanh chóng, chính xác, kịp thời, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức Hội thảo tập huấn: “Bảo đảm thông tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên”. Hội thảo sẽ giới thiệu và cung cấp account miễn phí truy cập những nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế giúp xác định hướng nghiên cứu, bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin trong suốt quá trình nghiên cứu.

         - Thời gian: 13h30 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

         - Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Số 331 QL1A, P. An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 10/6/2019 theo địa chỉ email: daotao@vista.gov.vn.

         Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Thư viện KH&CN quốc gia).
         Địa chỉ: 24-26 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
         Điện thoại: (024) 39.349.928; Di động: 0987.799.270 (bà Trần Thị Kiên).

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- GV,CBVC (để tham gia);
- NCS,HV,SV (để tham gia);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC