Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.117.276
Đang online: 2.278
[ Đăng ngày: 04/10/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 42/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động Thư viện

         Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thư viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thực hiện lấy ý kiến khảo sát từ giảng viên, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong toàn Trường theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

         1) Thời gian thu thập khảo sát: Đến hết ngày 15/10/2021.

         2) Đối tượng tham gia khảo sát: Giảng viên, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong toàn Trường.

         3) Đường dẫn phiếu khảo sát: https://forms.gle/gvxKCqAz7RECfrk19

         Thư viện rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên và sinh viên. Những ý kiến quý báu của Quý vị là căn cứ, cơ sở để Thư viện đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong thời gian tới.

         P/s: Thư viện kính nhờ Quý Thầy/Cô giảng viên cố vấn chuyển tải thông báo này đến sinh viên lớp mình quản lý để thực hiện khảo sát.

     Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (hỗ trợ thông báo);
- Các giảng viên cố vấn (chuyển k/s đến sinh viên);
- Bạn đọc (tham gia k/s); - Đăng website, fanpage TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC