Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250495
Đang online: 350
[ Đăng ngày: 26/10/2014 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 16/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
(Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào ngày thứ Bảy)


        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và chương trình công tác tháng 11/2014 của Ban Kiểm kê về việc tiếp tục công tác kiểm kê tài sản tại Thư viện vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Để công tác kiểm kê được thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ, Thư viện thông báo một số nội dung liên quan đến công tác kiểm kê tại Thư viện như sau:

        1. Thư viện sẽ đóng cửa phục vụ buổi tối, ngày 29/10/2014 (thứ Tư) để tiến hành chốt số liệu trong máy tính về tình hình mược trả tài liệu của bạn đọc và in danh sách để làm căn cứ cho công tác kiểm kê.

        2. Thư viện sẽ ngưng phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, thời gian bắt đầu kể từ ngày 01/11/2014, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ lại ngay sau khi công tác kiểm kê kết thúc.

         Trân trọng!

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Nhân viên TV (để t/h)
- Dán bảng;
- Ban Website;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC