Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525865
Đang online: 112
[ Đăng ngày: 15/02/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 03/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Thư viện

        

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện phục vụ Quý bạn đọc tại 02 cơ sở:

         1. Số 39 Hàm Nghi (Lầu 6), phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

         2. Số 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (tòa nhà 03 tầng).

         Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý bạn đọc, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá cơ sở đạo tạo và triển khai thực hiện quy trình ISO 9001:2015, Thư viện tiến hành tổ chức lấy ý kiến từ quý giảng viên, CBCNV, học viên và sinh viên trong Nhà trường khi đến Thư viện thông qua “Phiếu góp ý - mã số (TV/01.05)”, hoặc tại website thư viện: http://library.buh.edu.vn/.

         - Thời gian nhận phiếu góp ý: Từ 15/02/2017 đến hết ngày 05/3/2017.

          Thư viện chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý giảng viên, CBCNV, học viên và sinh viên. Tất cả các ý kiến nhận được sẽ được Thư viện ghi nhận làm cơ sở để củng cố các hoạt động của Thư viện ngày càng tốt hơn.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC