Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.569
Đang online: 15
[ Đăng ngày: 26/02/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 10/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến khảo sát cho các hoạt động của Thư viện

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện phục vụ Quý bạn đọc tại 02 cơ sở:

         1. Số 39 Hàm Nghi (Lầu 6), phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

         2. Số 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (tòa nhà 03 tầng).

         Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý bạn đọc, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá chương trình đào tạo cho 02 ngành (Tài chính và Ngân hàng) theo chuẩn AUN-QA và duy trì quy trình ISO 9001:2015 hàng năm của Thư viện.

         Thư viện tổ chức lấy ý kiến khảo sát từ quý giảng viên, CBCNV, học viên và sinh viên trong Nhà trường khi đến Thư viện thông qua “Phiếu khảo sát (TV/01.06)”, hoặc trực tuyến qua ứng dụng google biểu mẫu tại địa chỉ https://goo.gl/forms/oqCq0DINuix8ai2y1.

         - Thời gian khảo sát: Từ 01/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018.

         Thư viện chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý giảng viên, CBCNV, học viên và sinh viên. Tất cả các ý kiến nhận được sẽ được Thư viện ghi nhận làm cơ sở để củng cố các hoạt động của Thư viện ngày càng tốt hơn.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC