Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 3.187.394
Đang online: 22
[ Đăng ngày: 06/03/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2017

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Về việc lấy ý kiến góp ý cho hoạt động Thư viện

         1. Thông tin chung về khảo sát:

         - Mục đích khảo sát: nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc.
         - Đối tượng khảo sát: Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.
         - Nội dung khảo sát: Thăm dò ý kiến phản hồi của Sinh viên về các sản phẩm, dịch vụ của thư viện cũng như thái độ phục vụ của cán bộ thư viện.
         - Phương pháp khảo sát: Phát phiếu khảo sát trực tiếp tại Thư viện (bằng giấy) cho sinh viên.
         - Thời gian khảo sát: Từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 05/3/2017.

         2. Kết quả khảo sát:

         Tổng số phiếu phát ra cho Sinh viên, Giảng viên: 300 phiếu, thu về 285 phiếu, đạt tỷ lệ: 95%.

         Bảng 1: Thống kê mức độ hài lòng của bạn đọc khi vào Thư viện

Mức độ Số lượng Tỉ lệ %
Rất hài lòng
84
29.5%
Hài lòng
200
70%
Chưa hài lòng
1
0.5%
Tổng cộng:
285
100%

         Bảng 2: Thống kê mức độ đáp ứng của Thư viện cho bạn đọc (học tập, nghiên cứu, giải trí …)

Mức độ Số lượng Tỉ lệ %
Rất đầy đủ
47
16.6%
Đầy đủ
208
72.9%
Chưa đầy đủ
30
10.5%
Tổng cộng:
285
100%

         Bảng 3: Thống kê về thái độ phục vụ, hướng dẫn của Nhân viên Thư viện

Mức độ Số lượng Tỉ lệ %
Rất nhiệt tình
71
25%
Nhiệt tình
209
73%
Chưa nhiệt tình
5
2%
Tổng cộng:
285
100%

         Bảng 4: Thống kê về chia sẻ cảm xúc bạn đọc khi vào Thư viện Cảm xúc chia sẻ

Cảm xúc chia sẻ

Số lượng

Tỉ lệ %
Không gian thoải mái, dễ chịu
173
60.7%
Thư viện sạch sẽ, thoáng mát
201
70.5%
Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, vui tính
217
76.1%
Mạng wifi yếu, máy tính chạy chậm
176
61.7%
Khác
17
0.06%

         Bảng 5: Thống kê về đề xuất bạn đọc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thư viện trong tương lai

Đề xuất Số lượng

Tỉ lệ %

Thêm nhiều đầu sách chuyên ngành, sách văn học, sách luật
85
24.2%
Thêm nhiều đầu sách tham khảo
166
58.2%
Thêm thời gian mượn sách lâu hơn và cho mượn nhiều hơn
75
26.3%
Bố trí các phòng tự học
188
66%
Tăng cường mạng wifi và máy tính chạy nhanh hơn
176
61.7%
Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh
102
36%

         4. Tổng hợp số liệu khảo sát cho thấy:

         - Số phiếu được phát ra tại Thư viện nên chủ yếu là Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, còn số lượng sinh viên năm 4 rất hạn chế.
         - Dựa trên bảng 1 cho thấy bạn đọc khá hài lòng khi vào Thư viện. Tỷ lệ hài lòng thể hiện là: Rất hài lòng chiếm tỷ lệ 29.5%; Hài lòng chiếm tỷ lệ: 70%.
         - Về mức độ đáp ứng nhu cầu bạn đọc: Thư viên đã đáp ứng tương đối đầy đủ cho nhu cầu bạn đọc, thể hiện khá rõ trong bảng 2: Rất đầy đủ chiếm tỷ lệ là 16.6%; Đầy đủ chiếm tỷ lệ 72.9%.
         - Về mặt thái độ phục vụ của nhân viên Thư viện, sinh viên cũng đánh giá khá cao, trong đó: Rất nhiệt tình chiếm tỷ lệ 25%; Nhiệt tình chiếm tỷ lệ 73%; còn lại chỉ có 2% sinh viên chưa hài lòng về thái độ, sự nhiệt tình trong công tác phục vụ của nhân viên Thư viện.
         - Đa số sinh viên cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi vào Thư viện (60.7%); Thư viện sạch sẽ, thoáng mát (70.5%); Nhân viên Thư viện nhiệt tình cũng được sinh viên đánh giá khá cao (76.1%).

         5. Một số kiến nghị:

         - Tăng cường hệ thống wifi và trang bị thêm máy tính có cấu hình mạnh.
         - Tăng cường các loại sách chuyên ngành, sách Tiếng Anh và tài liệu ngoại văn.
         - Bố trí cho sinh viên một số phòng tự học, phòng học nhóm,…

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (Thầy Hà để b/c);
- Website TV;
- Toàn thể NV Thư viện;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC