Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525851
Đang online: 98
[ Đăng ngày: 18/08/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 31/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc khai thác nguồn tài nguyên học liệu mở Việt Nam

        Qua đợt tập huấn “Vấn đề thực thi quyền tác giả trong hoạt động thư viện các trường đại học cao đẳng” do Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng Nai tổ chức ngày 11 và 12/8/2016. Thông qua việc trao đổi của các chuyên gia, cán bộ đầu ngành về phát triển nguồn tin điện tử. Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM xin giới thiệu tới Người dùng tin các học liệu mở bao gồm:

         1. THƯ VIỆN HỌC LIỆU MỞ VIỆT NAM

         Đường dẫn website: http://voer.edu.vn

        Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập hợp 22.173 tài liệu, 518 tuyển tập từ 8.069 tác giả, các tài liệu đều tuân thủ giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 trừ khi ghi chú rõ ngoại lệ.

         2. TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC VIỆT NAM

         Đường dẫn website: http://edu.net.vn/

         Diễn đàn giáo dục (DĐGD) do Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trực tiếp quản lí và điều hành, là một bộ phận của website Bộ GD&ĐT nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. DĐGD là nơi tập hợp, thảo luận và trao đổi các quan điểm, ý kiến, thông tin, nguồn học liệu liên quan đến giáo dục và các lĩnh vực văn hóa - khoa học - xã hội.

         Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

         - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ quảng bá);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV (để s/d);
- Website Trường;
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC