Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.583
Đang online: 23
[ Đăng ngày: 28/02/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 08/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến khảo sát cho các hoạt động tại Thư viện

         Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý bạn đọc, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá chương trình đào tạo cho 02 ngành (Tài chính và Ngân hàng) theo chuẩn AUN-QA và duy trì quy trình ISO 9001:2015 hàng năm.

        Thư viện tổ chức lấy ý kiến khảo sát từ Quý GV,CBCNV, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên trong toàn trường thông qua “Phiếu khảo sát (TV/01.06)”, hoặc trực tuyến qua ứng dụng google biểu mẫu tại địa chỉ https://goo.gl/forms/5LZOLN8cu5gcgSNS2.

         - Thời gian khảo sát: Từ 01/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019.

         Thư viện chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý GV,CBCNV, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên. Tất cả các ý kiến nhận được, Thư viện chúng tôi sẽ dùng làm cơ sở để củng cố các hoạt động tại Thư viện ngày càng tốt hơn.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC