Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.265
Đang online: 40
[ Đăng ngày: 26/08/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số: 33/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Về thời gian mở cửa phục vụ Bạn đọc trong thời gian nghỉ hè và ngừng hoạt động tại Thư viện quận 1

         Thực hiện Thông báo số 460/TB-ĐHNH ngày 07/6/2019 về việc nghỉ hè năm học 2018-2019 và chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc di dời Thư viện quận 1 về cơ sở 56 Hoàng Diệu II – Thủ Đức. Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc để biết thời gian mở cửa phục vụ trong thời gian nghỉ hè và kế hoạch ngừng hoạt động tại Thư viện quận 1 để làm công tác di dời như sau:

         1. Từ ngày 11/7/2019, Thư viện mở cửa phục vụ theo giờ hành chánh:

                  * Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30

                  * Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

                  * Thứ Bảy, Thư viện đóng cửa.

         2. Từ ngày 15/7/2019, Thư viện quận 1 ngừng hoạt động để thực hiện công tác di dời (chỉ thu hồi tài liệu của Bạn đọc đã mượn).

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- NCS, HV, SV (để biết);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Dán cửa TV;
- Đăng website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC