Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.298
Đang online: 48
[ Đăng ngày: 11/09/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện công tác xử lý nghiệp vụ, chỉnh lý, sắp xếp kho tài liệu chuẩn bị cho chương trình giới thiệu Tour Thư viện tới các bạn tân sinh viên khóa 35, Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

         - Thời gian: Thứ 7, ngày 14 tháng 9 năm 2019.

        - Lý do: Toàn thể nhân viên Thư viện tập trung cho công tác xử lý nghiệp vụ, chính lý, sắp xếp kho tài liệu.

        - Ngày 16/9/2019 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC