Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.589
Đang online: 24
[ Đăng ngày: 10/05/2012 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM
Thư viện
--------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO
(V/v Trả sách đối với sinh viên chính quy ĐH24 và CĐ23)

Theo Thông báo số 21/TB-DHNH-PĐT ngày 03/03/2011 của Trường Phòng Đào tạo V/v thay đổi thủ tục đối với sinh viên Chính quy các khóa.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ĐH24 và CĐ23 trong việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà Trường trước khi nhận bằng Tốt nghiệp.
Thư viện thông báo Sinh viên các lớp ĐH24 và CĐ23 phải hoàn trả sách cho Thư viện trước ngày 20/06/2012..
Quá thời hạn trên, Sinh viên nào không trả sách cho Thư viện coi như chưa thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, Thư viện sẽ lập và gửi danh sách về Phòng Đào tạo.


Giám đốc
Đã ký

Ths. Thân Tôn Trọng Tín

Download tập tin đính kèm  
CÁC TIN KHÁC