Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.604
Đang online: 22
[ Đăng ngày: 11/12/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

Số 39/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc khảo sát lấy ý kiến bạn đọc về thời gian phục vụ tại Thư viện

        

         Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý bạn đọc khi đến Thư viện học tập, nghiên cứu tài liệu. Thư viện sẽ tiến hành khảo sát để lấy ý kiến từ bạn đọc về thời gian mở của phục vụ tại Thư viện như sau:

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

        - Thời gian khảo sát: từ ngày 07/12/2017 đến hết ngày 20/12/2017.

        - Đối tượng áp dụng: Giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

        - Hình thức:

                + Phát phiếu khảo sát trực tiếp (Đính kèm mẫu phiếu khảo sát).
                + Qua email gửi đến Quý Thầy/Cô giáo.
                + Trên Website Thư viện: http://library.buh.edu.vn

         Thư viện rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Thầy/Cô Giảng viên, học viên và sinh viên.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Trưởng, Phó các Khoa, Bộ môn;
- Quý Thầy/Cô giáo:
- Các thành viên TV (để t/h);
- Đăng Website Thư viện;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC