Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525873
Đang online: 120
[ Đăng ngày: 14/07/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 21/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ trong đợt hè năm học 2016 -2017

         Căn cứ Thông báo số 455/TB-ĐHNH ngày 07/7/2017 của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về việc nghỉ hè năm học 2016-2017. Thời gian nghỉ hè của sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà bắt đầu từ ngày 16/7/2017. Sinh viên hệ chính quy chương trình chất lượng cao nghỉ hè bắt đầu từ ngày 20/7/2017. Ngày nhập học chính thức năm học 2017 – 2018 là ngày 05/9/2017;

         Căn cứ Tờ trình ngày 14/7/2017 của Thư viện về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ trong đợt hè năm học 2016 -2017,

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

         1) Từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 04/9/2017, Thư viện chỉ mở cửa phục vụ Quý bạn đọc trong giờ hành chính.

         Tạm ngưng phục vụ buổi tối và ngày thứ Bảy.

         2) Ngày 05/9/2017, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ bình thường theo Nội quy.

         Lý do: Tập trung nhân lực làm công tác nghiệp vụ, chuẩn bị cho năm học mới 2017 – 2018.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC