Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525800
Đang online: 49
[ Đăng ngày: 25/07/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 28/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc khai thác nguồn tin điện tử chia sẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội

          Nhằm phát triển đa dạng hơn nữa nguồn lực thông tin điện tử đáp ứng mọi lúc, mọi nơi nhu cầu của Người dùng tin trong và ngoài Trường, ngày 15-16/7/2016 bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 14 của Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin Khoa học và Công nghệ tại Phú Quốc – Kiên Giang đại diện lãnh đạo hai đơn vị: Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao đổi về việc chia sẻ nguồn tin điện tử mà hai đơn vị hiện có.

          Sau khi thống nhất, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục chia sẻ và cấp quyền truy cập cho Thư viện Trường Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM khai thác các CSDL điện tử của ĐHQG Hà Nội bao gồm:

        - Tài liệu toàn văn nội sinh của ĐHQG HN: Hơn 3.500 giáo trình và sách tham khảo của NXB ĐHQGHN, gần 20.000 luận án, luận văn, gần 1.000 tài liệu Thông tin địa chất và Tài nguyên địa chất Việt Nam, hơn 1.200 đề tài cấp nhà nước và cấp ĐHQGHN, hơn 10.000 thư tịch cổ Hán Nôm, hơn 5.000 Bài kỷ yếu hội thảo khoa học, hơn 2.000 bài của 12 Chuyên san Tạp chí khoa học ĐHQGHN từ 1995 đến nay.
        - Credo Reference (Hạn dùng: 31/12/2016)
        - EndNote - Công cụ trích dẫn (Hạn dùng: 31/12/2016)
        - MathSciNet Online Journal (Hạn dùng lâu dài)
        - E-Journal Deutsch als Fremdsprache (Tạp chí học tiếng Đức)
        - Đặc biệt là nguồn CSDL Science DirectScopus: CSDL vừa được Công bố mở truy cập và ký kết khai thác, sử dụng CSDL Science Direct và Scopus giữa Cục Thông tin KH&CN quốc gia - đơn vị bảo trợ thông tin và 03 cơ quan thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hội nghị thường niên lần thứ 14 của Liên hợp.

          Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM xin thông báo đến toàn thể Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số này với các thông tin như sau:

          1. Đường link: http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login

          2. Tên đăng nhập/Mật mã:  tvdhnhhcm/20160707

          - Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm hoặc trên website Thư viện.

          Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ quảng bá);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV (để s/d);
- Website Trường;
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC