Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
[ Đăng ngày: 17/05/2021 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian mượn sách do nhà Trường
không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19

         Thực hiện Công văn số 462/ĐHNH-VP ngày 13/5/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc từ ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới:

         - Bạn đọc hiện đang mượn sách không phải đến Thư viên để thực hiện gia hạn.

         - Bạn đọc không phải chịu phạt trễ hạn trong thời gian nói trên.

         Viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của nhà trường.

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC