Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.210.669
Đang online: 40
Đảm bảo chất lượng - ISO 9001 - 2015
[Đăng ngày: 10/01/2019]
Ban hành lần 1, ngày 10 tháng 01 năm 2019
[Đăng ngày: 01/01/2019]
Ban hành lần 1, ngày 10 tháng 01 năm 2019
[Đăng ngày: 09/08/2018]
Ban hành lần 2, ngày 09 tháng 8 năm 2018
[Đăng ngày: 02/04/2018]
Ban hành lần 1, ngày 02 tháng 04 năm 2018
[Đăng ngày: 20/03/2017]
Ban hành lần 3, ngày 20 tháng 03 năm 2017
[Đăng ngày: 10/03/2017]
Ban hành lần 2, ngày 10 tháng 03 năm 2017
[Đăng ngày: 12/12/2016]
Giúp cán bộ thư viện nắm vững các quy trình nghiệp vụ của Thư viện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp người dùng tin thuận tiện trong quá trình tra tìm và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện...
[Đăng ngày: 12/12/2016]
Ban hành lần 1, ngày 12 tháng 12 năm 2016
12