Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.449.062
Đang online: 78
Thông báo
[Đăng ngày: 26/10/2020]
Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể Viên chức, Người lao động trong Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, NLĐ, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc vào thứ ba, ngày 27/10/2020...
[Đăng ngày: 12/10/2020]
Thực hiện kế hoạch tập huấn Kỹ năng soạn thảo văn bản cho toàn thể Viên chức, Người lao động trong Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, NLĐ, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc từ 13h-Thứ 6, ngày 23/10/2020...
[Đăng ngày: 25/09/2020]
Đây là thông báo quan trọng về thay đổi chính sách cho mượn tại Thư viện kể từ ngày 01/10/2020.
[Đăng ngày: 16/09/2020]
Thực hiện việc góp ý đến cho Dự thảo quy chế làm việc của Giảng viên, Thư viện thông báo tạm ngưng phục vụ Bạn đọc từ 15h30, thứ 2, ngày 21/09/2020.
[Đăng ngày: 01/09/2020]
Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác số hóa tài liệu cho toàn thể Viên chức, Người lao động trong Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, NLĐ, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc Thứ 6, ngày 11/9/2020...
[Đăng ngày: 08/06/2020]
Thực hiện công tác quản lý, điều hành và Thông báo số 33/TB-CĐCS của BCH Công đoàn cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 00, thứ 4, ngày 10/6/2020...
[Đăng ngày: 03/06/2020]
Thực hiện lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu, Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc từ 13h00 đến 15h30, ngày 04 tháng 6 năm 2020...
[Đăng ngày: 08/05/2020]
Thực hiện Thông báo số 349/ĐHNH-VP ngày 29/4/2020 của Trường Đại học Ngân hang Tp.HCM về việc tổ chức học tập trung trở lại; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo mở cửa phục vụ Bạn đọc lại bình thường từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai)...
[Đăng ngày: 20/04/2020]
Thực hiện Công văn số 318/ĐHNH-VP của Hiệu trưởng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 286/TB-ĐHNH ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc bố trí một số hoạt động của khối quản lý, phục vụ đến hết ngày 03/5/2020...
[Đăng ngày: 31/03/2020]
Căn cứ Thông báo số 286/TB-ĐHNH ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc bố trí một số hoạt động của khối quản lý, phục vụ đến ngày 03/5/2020; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc Thư viện sẽ tạm đóng cửa từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 19/4/2020...