[ Đăng ngày: 19/08/2016 ]
Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập hợp 22.173 tài liệu, 518 tuyển tập từ 8.069 tác giả, các tài liệu đều tuân thủ giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 trừ khi ghi chú rõ ngoại lệ.

Đường dẫn website:    http://voer.edu.vn
CÁC TIN KHÁC