[ Đăng ngày: 07/06/2021 ]
STT Tên CSDL
Hạn sử dụng
Đường dẫn Tài khoản Mật khẩu
1
Tài liệu nội sinh
Bao gồm các tài liệu:
  - Bài tạp chí toàn văn của hơn 26 tạp chí chuyên ngành.
  - Luận văn, luận án, CTNCKH toàn văn.
  - Đề thi, đáp án đã qua sử dụng (Dự kiến).
Theo hạn sử dụng thẻ Thư viện
http://library.buh.edu.vn/
Mã số sinh viên.
MS thẻ.
MS viên chức.
Đăng nhập lần đầu: mặc định là Mã số sinh viên/MS thẻ/MS viên chức.
Người đăng nhập phải đổi ngay mật khẩu để bảo vệ tài khoản sử dụng.
2
CSDL sách điện tử (tiếng Việt)
Lâu dài
Trên trang Thư viện
http://sachweb.vn
Liên hệ Thư viện.
3
CSDL sách điện tử tiếng Anh: Gale Cengage Learning.
Gồm 38 giáo trình tiếng Anh.
Lâu dài
Trên trang Thư viện
http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnbuh
Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
Từ mạng ngoài Trường vui lòng liên hệ Thư viện.
4
CSDL Thư viện pháp luật
12/10/2023
http://thuvienphapluat.vn
Liên hệ Thư viện.
5
Cơ sở dữ liệu Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ.
Bao gồm các CSDL:
  - Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  - Báo cáo kết quả đề tài NCKH.
  - Cơ sở dữ liệu Proquest Central.
  - Cơ sở dữ liệu Credo Reference.
24/8/2021
http://lhtv.vista.vn
Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
Từ mạng ngoài Trường vui lòng liên hệ Thư viện.
6
Bạn đọc đặc biệt của Cục Thông tin Khoa học và công nghệ quốc gia:
  - ScienceDirect
  - Scopus
  - Proquest Central
  - STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam
  - CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
  - IEEE Xplore Digital Library
  - Springer Nature
  - Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing
  - Cơ sở dữ liệu SAGE Premier Journal Collection- Các cơ sở dữ liệu miễn phí
03/11/2021
http://db.vista.gov.vn/login.aspx
Liên hệ Thư viện.
7
CSDL Thomson Reuters Eikon-Datastream
2021
Sử dụng trên máy tính nội bộ tại Viện Đào tạo Quốc tế hoặc Thư viện.
Để sử dụng Bạn đọc vui lòng đăng ký theo link:
https://forms.gle/RhTRBDJfC8M9TJHX7
8
STINET - Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM
Bao gồm: Sách, bài trích tạp chí, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia của các Trường Đại học, Viện, Sở, Ban ngành trên địa bàn Tp.HCM.
Lâu dài
http://www.stinet.gov.vn/
Không phải đăng nhập.
9
CSDL chia sẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội
Bao gồm các CSDL:
  - Tài liệu toàn văn nội sinh của ĐHQGHN.
  - ScienceDirect. (E-Journal)
  - Springer Ebook 2008, 2009, 2012, 2013 và E-Journal
  - MathSciNet Online Journal
Lâu dài
http://db.lic.vnu.edu.vn/login
Liên hệ Thư viện.
10
CSDL dùng chung cho các trường Đại học, Cao đẳng:
  - Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals
  - Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals
2021-2022
https://journals.sagepub.com

https://www.emerald.com/

Tự động đăng nhập từ mạng nội bộ Trường.
Từ mạng ngoài Trường: Đăng ký Thư viện để tạo tài khoản – Người học tự kích hoạt tài khoản qua email cá nhân (Form đăng ký)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2021
BỘ PHẬN THÔNG TIN

CÁC TIN KHÁC