Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.316.523
Đang online: 63
[ Đăng ngày: 28/09/2020 ]

CHÍNH SÁCH CHO MƯỢN TÀI LIỆU
(Theo Nội quy Thư viện)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham khảo tài liệu, theo Nội quy Thư viện từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 cụ thể chính sách cho mượn và gia hạn tài liệu theo các đối tượng như sau:

Nhóm đọc giả Tiền ký quỹ Số sách mượn tối đa (cuốn) Thời hạn mượn (ngày) Thời gian gia hạn (ngày) Số lần gia hạn
Sinh viên hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, Bằng 2
 Không
4
10
10
2
Sinh viên chương trình chất lượng cao
 Không
5
15
15
2
Sinh viên Chương trình Hợp tác quốc tế
 Không
5
10
10
2
Học viên hệ Cao học - NCS
 Không
3
10
10
2
Giảng viên, VC, NLĐ trong Trường
 Không
5
30
30
2
Cán bộ ngành Ngân hàng
 Bắt buộc
3
10
10
2

Chi tiết xem Nội quy Thư viện
CÁC TIN KHÁC