[ Đăng ngày: 08/04/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 16/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử WorldBank eLibrary

         Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới thông qua Công ty IDT Việt Nam (đối tác chính thức của Worldbank eLibrary).

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM xin thông báo đến toàn thể Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về việc khai thác CSDL điện tử này với các thông tin như sau:

          1) Nội dung truy cập: Truy cập và sử dụng toàn bộ sách báo, tạp chí và văn bản dự thảo do Ngân hàng Thế giới phát hành từ năm 1990 (hơn 13,600 đầu tài liệu) có trên trang chủ WB eLibrary bao quát hơn 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội như: tài chính, tăng trưởng kinh tế vi mô và vĩ mô, kinh tế và thương mại quốc tế, luật, thông tin và công nghệ truyền thông, xóa đói giảm nghèo, xung đột và phát triển, giáo dục,etc.

          2) Địa chỉ truy cập: http://elibrary.worldbank.org/

          3) Thông tin đăng nhập:

          - Truy cập từ mạng trong Trường: Tự động đăng nhập

          - Truy cập từ mạng ngoài Trường: Vui lòng liên hệ Thư viện

          4) Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 31/3/2017

          5) Một số tính năng nổi bật của Thư viện điện tử World Bank eLibrary:

          - Nội dung tin cậy, đầy đủ, được cập nhật liên tục, giao diện thiết kế trực quan, dễ sử dụng.
          - Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ cho phép truy cập tới các văn bản đầy đủ và các kết quả tìm kiếm dựa trên siêu dữ liệu cũng như tính năng lọc sau khi tìm kiếm.
          - Tích hợp dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới.
          - Dễ dàng truy cập và sử dụng thông qua các thiết bị di động.
          - Biểu ghi MARC và siêu dữ liệu cho phép download và được cập nhật hàng tháng.

          Trong quá trình khai thác, Thư viện rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về hình thức, chất lượng, tiện ích từ nguồn CSDL điện tử này để làm cơ sở phân tích, đánh giá và trình Ban Giám hiệu xem xét trong việc quyết định tiếp tục đầu tư trong những năm sau.

          - Thông tin phản hồi theo đường dẫn: http://goo.gl/forms/rKll4PsV8i hoặc download Phiếu phản hồi thông tin trên website Thư viện

          - Địa chỉ email nhận thông tin phản hồi:

                    + thuvien@buh.edu.vn ;
                    + ducvt@buh.edu.vn hoặc toanlv@buh.edu.vn

          - Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm (1. Hướng dẫn truy cập, 2. Hướng dẫn khai thác) hoặc trên website Thư viện.

          Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ quảng bá);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV (để s/d);
- Website Trường;
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC