[ Đăng ngày: 19/08/2016 ]
Diễn đàn giáo dục (DĐGD) do Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trực tiếp quản lí và điều hành, là một bộ phận của website Bộ GD&ĐT nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. DĐGD là nơi tập hợp, thảo luận và trao đổi các quan điểm, ý kiến, thông tin, nguồn học liệu liên quan đến giáo dục và các lĩnh vực văn hóa - khoa học - xã hội.

Đường dẫn website:    http://edu.net.vn/
CÁC TIN KHÁC