[ Đăng ngày: 04/06/2015 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 21/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về việc dùng thử website thư viện số)

          Căn cứ tờ trình ngày 26/5/2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt đồng ý cho phép Thư viện kết hợp với Công ty TNHH tài liệu trực tuyến ViNa triển khai dùng thử nguồn tài nguyên số đã được rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng tham gia chia sẻ tài nguyên.

          1. Về tính năng:

          - Đây là trang thư viện số được nhúng vào Website của Thư viện trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, qua đó liên kết với nhiều Website thư viện số của nhiều trường Đại học và Cao đẳng khác để cùng chia sẻ nguồn tài nguyên số.

          - Thông qua Website thư viện số này, quý giảng viên có thể đăng nhập và Upload những tài liệu như: sách, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, bài viết ... để giới thiệu với bạn đọc những sản phẩm ưu việt mà quý giảng viên đang nắm giữ bản quyền.

          - Thông qua Website thư viện số này, quý giảng viên có thể trao đổi, chia sẻ bài giảng hoặc đặt câu hỏi cho lớp học hoặc nhóm sinh viên và ngược lại. Ngoài tính năng chia sẻ tài liệu, đây còn là nơi học tập, trao đổi, thảo luận và góp ý để cùng giúp nhau vì sự tiến bộ chung.

          - Thông qua Website thư viện số này, là nơi giúp gắn kết giữa giảng viên – sinh viên – thư viện về nguồn tài liệu học tập giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà Trường.

          2. Về ưu điểm:

          - Thông qua Website thư viện số này, Thư viện có thêm nguồn tài liệu số giúp cho giảng viên, học viên và sinh viên có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn dữ liệu phong phú, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

          - Thông qua Website thư viện số này, quý giảng viên có thể tự giới thiệu, quảng bá những sản phẩm sách, công trình NCKH đến với bạn đọc tùy theo mục đích mà quý giảng viên muốn nhắm tới trong tương lai.

          - Đây là trang thư viện số rất gần gũi với sinh viên và đã được rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng tham gia để cùng chia sẻ tài nguyên số.

          - Hiện tại, Công ty TNHH tài liệu trực tuyến ViNa cam kết việc cung cấp cho Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dùng thử trong thời gian 03 tháng.

          - Hàng tháng, Công ty TNHH tài liệu trực tuyến ViNa cam kết sẽ hỗ trợ từ 100 đến 150 tài liệu mới bổ sung thêm vào nguồn tài nguyên số này. Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM xin thông báo đến toàn thể Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về việc dùng thử bộ tài nguyên số này với các thông tin như sau:

          1) Tên đường link là: http://buh.tailieu.vn

          2) Phạm vi truy cập: Trong và ngoài trường.

          3) Tên đăng nhập/Mật mã được cấp mặc định là:

                    - Đối với Giảng viên, CBCNV: Mã số công chức, viên chức

                    - Đối với học viên, sinh viên: Mã số học viên, sinh viên

          4) Thời gian dùng thử: Từ ngày 05/6/2015 đến hết ngày 05/9/2015

          Trong thời gian dùng thử, Thư viện rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về hình thức, chất lượng, tiện ích của bộ tài nguyên số này để làm cơ sở phân tích, đánh giá và trình Ban Giám hiệu xem xét trong việc quyết định đầu tư.

          - Thông tin phản hồi theo mẫu (gửi kèm): Đường dẫn Download tại đây: Phiếu phản hồi thông tin

          - Thời gian nhận thông tin phản hồi đến hết ngày: 05/9/2015.

          - Địa chỉ nhận thông tin phản hồi: thuvien@buh.edu.vn

          - Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm hoặc trên website Thư viện số.

          Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Toàn thể GV, CBCNV (để s/d);
- Học viên, sinh viên (để s/d):
- Ban Website Trường;
- Website TV;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC