Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 4.909.164
Đang online: 64
[ Đăng ngày: 13/01/2013 ]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THƯ VIỆN
Trang độc giả” là nơi bạn đọc có thể theo dõi và tương tác với những thông tin về hoạt động của mình với Thư viện (Lịch sử mượn trả, phản hồi thông tin góp ý).
Để sử dụng các chức năng của “Trang độc giả” bạn cần có tài khoản đăng nhập: Mã số thẻ/Mật khẩu của mình.
Nhấn chọn “Đăng nhập” ở trang chủ Xuất hiện cửa sổ đăng nhập
Bước 1: Đăng nhập:

-         Mã số thẻ: "Mặc định là Mã số Công chức, viên chức đối với đối tượng là GV, CBCNV; Mã số học viên, sinh viên"
-         Mật khẩu:          "Đăng nhập lần đầu Mặc định là Mã số thẻ"
-         Nhấn nút “Đăng nhập”

Giao diện Đăng nhập

Bước 2: Nhấn vào dòng chữ “Xin chào….” (VD:   ) để vào trang độc giả.

1. Tra cứu thông tin cá nhân:
-         Nhấn vào “Thông tin cá nhân” xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Thông tin” gồm: Mã độc giả, họ và tên độc giả, giới tính, ngày sinh, đối tượng, bộ phận, loại thẻ, hạn thẻ, email, địa chỉ, điện thoại.
Lưu ý: Các thông tin Email, địa chỉ, số điện thoại độc giả có thể tự chỉnh sửa và lưu thông tin 


Giao diện thông tin độc giả
2. Lịch sử mượn trả:
Chức năng này cho phép người dùng theo dõi tình hình mượn trả của độc giả, cửa sổ này liệt kê đầy đủ danh sách tài liệu độc giả đã và đang mượn, trả ở ba chế độ: “Tài liệu còn nợ”, “Nợ và mượn trong ngày”, “Lịch sử mượn trả” với các thông tin chi tiết về sách mượn, trả như: Mã tài liệu, Nhan đề, ngày mượn, ghi chú (Tài liệu trả đúng hạn, tài liệu trễ hạn bao nhiêu ngày, tài liệu trả trễ hạn bao nhiêu ngày), gia hạn tài liệu qua mạng.
Nhấn chọn “Lịch sử mượn trả” xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Mượn trả”


Giao diện lịch sử mượn trả

3. Độc giả - góp ý:
Chức năng này cho phép tiếp nhận những yêu cầu, ý kiến đóng góp của độc giả và thông tin phản hồi của thư viện.
-         Nhấn chọn “Góp ý” xuất hiện giao cửa sổ “Độc giả - Góp ý”
-
        
Người dùng nhập thông tin vào ô Nội dung rồi nhấn nút gửi.

Giao diện độc giả - Góp ý
4. Đổi mật mã:
-        
Nhấn chọn “Đổi mật mã” xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Đổi mật mã”.
-        
Nhập mật mã cũ
-        
Nhập mật mã muốn đổi
-        
Nhập lại mật mã muốn đổi
-         Nhấn nút “Đổi mật mã”.

Giao diện Đổi mật mã
CÁC TIN KHÁC