Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 3.318.679
Đang online: 433
Thông báo
[Đăng ngày: 22/10/2021]
Tài khoản thư viện đối với Sinh viên các hệ ĐHCQ khóa 37, ĐHCQ chất lượng cao khóa 9 và ĐHCQ quốc tế song bằng khóa 3 đã được cấp và kích hoạt. Vì vậy, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tới...
[Đăng ngày: 04/10/2021]
Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thư viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thực hiện lấy ý kiến khảo sát...
[Đăng ngày: 09/09/2021]
Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc để truy cập, khai thác (đọc trực tuyến hoặc tải bản PDF) các tài liệu miễn phí OECD iLibrary cho cộng đồng nghiên cứu khoa học Việt Nam ...
[Đăng ngày: 24/08/2021]
Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử của nhà xuất bản SPRINGER...
[Đăng ngày: 12/08/2021]
Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử của nhà xuất bản ELSEVIER...
[Đăng ngày: 10/08/2021]
Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing...
[Đăng ngày: 20/07/2021]
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, thừa lệnh Hiệu trưởng, Thư viện thông báo kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cấp Trường. Danh hiệu bài viết được yêu thích dựa theo lượt tương tác trên fanpage Thư viện...
[Đăng ngày: 06/07/2021]
Thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp diễn ra ngày 09/6/2021 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh thông báo triển khai dùng thử Phần mềm kiểm tra đạo văn - Drillbit...
[Đăng ngày: 29/06/2021]
Dự án xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam thuộc dự án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác từ xa CSDL điện tử Emerald và Sage Journals với các thông tin như sau...
[Đăng ngày: 21/06/2021]
Nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc trong thời gian giảng dạy, học tập trực tuyến; thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp diễn ra ngày 09/6/2021 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam về việc cấp quyền truy cập và dùng thử các CSDL điện tử. Hệ thống kệ sách điện tử ODILO...